image1
 

Zapraszamy na III Międzynarodowe Zawody Mondioringu
w Raciborzu w dniach 2-3.09.2017r
Sędzia:
Christian Erb (CH)

Pozoranci:
Herve Jaffrain (Fr)
Pavel Urban (CZ)
Daniel Kaminski (Pl)

Informacje : Marcin Gawron , tel 0048796664011, mail marcingaw13@o2.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries: 20.08.2017r
KONTO BANKOWE
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410


   Hello
   I send you the registration form.
   do you need special invitation from polisch Kennel Klub


18-19.11.2017 r. (niedziela) Krajowa Wystawa Psów Rasowych grup: I, II, III, V, IX
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

Wstęp wolny

FOTORELACJA
04.06.2017 r. (niedziela) XXIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2017. Składka wynosi 70,00 zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410

KOMUNIKAT ZG ZKwP
W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FOTORELACJA
03.06.2017 r. (sobota) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
Psy Ras Mysliwskich
miejsce: ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44,  fax. 032/415 54 90