32 i 33 WYSTAWA - ZKwP w Raciborzu

PHONE:32/4155944
PHONE:32/4155944
O/RACIBORZ
ZKwP
Przejdź do treści
32 Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 15.04.2023 r.        

      32 Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 15.04.2023 r.                                                                                              
Miejsce wystawy:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 47-263 Zakrzów, ul.Parkowa 20
Termin przyjmowana zgłoszeń do dnia:
31-03-2023


Obsada sędziowska:
Grupa I
Tarnowski Andrzej  
Dominiak Anna
Mazur-Szkodzińska Patrycja
Grupa II
Lewandowski Marek
Mech Alicja
Dolińska Ewa
Grupa III
Nowak-Patyniak Agnieszka  
Małecka Ina
Osak Paweł
Grupa IV
Małecka Ina
Grupa V
Chrzanowska Anna  
Wolski Grzegorz
Król Piotr
Grupa VI
Bocianowski Marian Paweł
Grupa VII
Bocianowski Marian Paweł
Grupa VIII
Dopierała Aneta
Grupa IX
Zasada Maria
Kania Krzysztof
Król Piotr
Grupa X
Zasada Maria

Rasy nieuznane
Lewandowski Marek
Młody Prezenter
Osak Paweł

Konkurencje Finałowe:
Finał Konkursu Młody Prezenter - sędzia Paweł Osak
Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia - sędzia Anna Dominiak
Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia - sędzia Aneta Dopierała
Wybór Najpiękniejszego Juniora - sędzia Maria Zasada
Wybór Najpiękniejszego Weterana - sędzia Paweł Osak
Wybór Najpiękniejszego Psa Ras Polskich - sędzia Piotr Król
Wybór Najpiękniejszego Psa Oddziału w Raciborzu - sędzia Marek Lewandowski

Wybór Zwycięzców Grup FCI
Grupa 1- sędzia Andrzej Tarnowski
Grupa 2 - sędzia Pitr Król
Grupa 3 - sędzia Marek Lewandowski
Grupa 4 - sędzia Ina Małecka
Grupa 5 - sędzia Grzegorz Wolski
Grupa 6 - sędzia Marian Paweł Bocianowski
Grupa 7 - sędzia Ina Małecka
Grupa 8 - sędzia Marian Paweł Bocianowski
Grupa 9 - sędzia Maria Zasada
Grupa 10 - sędzia Piotr Król
WYBÓR NAJPIĘKNIEJSZEGO PSA WYSTAWY Best in Show - Piotr Król  
Opłaty za zgłoszenia:
klasa młodszych szczeniąt - 70zł
klasa szczeniąt - 70zł
klasa młodzieży - 130zł
klasa pośrednia - 130zł
klasa otwarta - 130zł
klasa championów - 130zł
klasa weteranów - 70zł
drugi pies taniej o kwotę: 10zł
opłaty za psy z tytułem Int.Ch - 70zł
konkurs Młody Prezenter - 70zł
Rasy Polskie 50% opłaty
Psy Oddziału Racibórz 50% opłaty

Opłaty dla wystawców zagranicznych:
klasa młodszych szczeniąt - 20EUR
klasa szczeniąt - 20EUR
klasa młodzieży - 35EUR
klasa pośrednia - 35EUR
klasa otwarta - 35EUR
klasa championów - 35EUR
klasa weteranów - 20EUR
drugi pies taniej o kwotę: 5EUR
opłaty za psy z tytułem Int.Ch - 20EUR
konkurs Młody Prezenter - 20EUR


Nr konta:
ING BSK S.A. o/Racibórz PL62 1050 1328 1000 0022 4267 4410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW

DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU ZKwP W RACIBORZU OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 50 % ZA KAŻDEGO PSA.

Ostateczny termin zgłoszeń i opłat (data wpływu na konto) 29.03.2022 r.
Brak możliwości opłaty po terminie.
Zgłoszenia nie opłacone w terminie nie będą przyjęte.


UWAGA !!! BRAK MOŻLIWOŚCI OPŁATY NA WYSTAWIE.

Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat)

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.


INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy.

33 Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 16.04.2023 r.   

 

33 Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 16.04.2023 r.                                                                                             
Miejsce wystawy:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 47-263 Zakrzów, ul.Parkowa 20
Termin przyjmowana zgłoszeń do dnia:
31-03-2023

PLAN SĘDZIOWANIA
WYKAZ WYSTAWCÓW


Obsada sędziowska:
Grupa I
Tarnowski Andrzej  
Łakomik-Kaszuba Gabriela
Mazur-Szkodzińska Patrycja
Grupa II
Lewandowski Marek
Mech Alicja
Dolińska Ewa
Szwarczewska Dagmara
Osak Paweł
Grupa III
Nowak-Patyniak Agnieszka  
Bocianowski Marian Paweł
Grupa IV
Dominiak Anna
Grupa V
Chrzanowska Anna  
Wolski Grzegorz
Grupa VI
Zasada Maria
Grupa VII
Małecka Ina
Grupa VIII
Osak Paweł
Grupa IX
Dopierała Aneta
Kania Krzysztof
Król Piotr
Lewandowski Marek  
Grupa X
Król Piotr

Rasy nieuznane
Zasada Maria
Młody Prezenter
Dominiak Anna  

Konkurencje Finałowe:
Finał Konkursu Młody Prezenter - sędzia Anna Dominiak
Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia - sędzia Aneta Dopierała
Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia - sędzia Marian Paweł Bocianowski
Wybór Najpiękniejszego Juniora - sędzia Marek Lewandowski
Wybór Najpiękniejszego Weterana - sędzia Piotr Król
Wybór Najpiękniejszego Psa Ras Polskich - sędzia Maria Zasada
Wybór Najpiękniejszego Psa Oddziału w Raciborzu - sędzia Ina Małecka

Wybór Zwycięzców Grup FCI
Grupa 1 - sędzia Patrycja Mazur-Szkodzińska
Grupa 2 - sędzia Marek Lewandowski
Grupa 3 - sędzia Agnieszka Nowak-Patyniak
Grupa 4 - sędzia Anna Dominiak
Grupa 5 - sędzia Anna Charzanowska
Grupa 6 - sędzia Piotr Król
Grupa 7 - sędzia Marian Paweł Bocianowski
Grupa 8 - sędzia Paweł Osak
Grupa 9 - sędzia Aneta Dopierała
Grupa 10 - sędzia Maria Zasada
WYBÓR NAJPIĘKNIEJSZEGO PSA WYSTAWY Best in Show - Maria Zasada


Opłaty za zgłoszenia:
klasa młodszych szczeniąt - 70zł
klasa szczeniąt - 70zł
klasa młodzieży - 130zł
klasa pośrednia - 130zł
klasa otwarta - 130zł
klasa championów - 130zł
klasa weteranów - 70zł
drugi pies taniej o kwotę: 10zł
opłaty za psy z tytułem Int.Ch - 70zł
konkurs Młody Prezenter - 70zł
Rasy Polskie 50% opłaty
Psy Oddziału Racibórz 50% opłaty

Opłaty dla wystawców zagranicznych:
klasa młodszych szczeniąt - 20EUR
klasa szczeniąt - 20EUR
klasa młodzieży - 35EUR
klasa pośrednia - 35EUR
klasa otwarta - 35EUR
klasa championów - 35EUR
klasa weteranów - 20EUR
drugi pies taniej o kwotę: 5EUR
opłaty za psy z tytułem Int.Ch - 20EUR
konkurs Młody Prezenter - 20EUR


Nr konta:
ING BSK S.A. o/Racibórz PL62 1050 1328 1000 0022 4267 4410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW

DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU ZKwP W RACIBORZU OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 50 % ZA KAŻDEGO PSA.

Ostateczny termin zgłoszeń i opłat (data wpływu na konto) 29.03.2022 r.
Brak możliwości opłaty po terminie.
Zgłoszenia nie opłacone w terminie nie będą przyjęte.


UWAGA !!! BRAK MOŻLIWOŚCI OPŁATY NA WYSTAWIE.

Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat)

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.


INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy.
  

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Głubczycka 25-27/1a  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 621050 1328 1000 0022 4267 4410
Napisz do nas email biuro@zkwp-raciborz.pl

Wróć do spisu treści