Formularz Zgłoszeniowy – Wystawa Posokowców

Formularz zgłoszeniowy

na Krajową Wystawę Posokowców w Piotrkowie Trybunalskim

w dniu 09 czerwca 2013 roku

Nazwa Przydomek Tytuły
Nr Rodowodu
Nr Rodowodu Zagraniczny
Chip
* . -

* – Pozostaw niezaznaczone jeżeli rodowód jest w przygotowaniu

Grupa Rasa Data urodzenia Płeć
Maść/Umaszczenie
Nr Rejestracji Odziałowej
Klasa
 

/
/

 

Dane Ojca Dane Matki
Nazwa Przydomek Nazwa Przydomek

 

Dane zgłaszającego
Imię Nazwisko E-mail Powtórz E-mail Telefon
Adres zamieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Adres korespondencyjny jezeli jest INNY niz Adres zamieszkania: 

Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr domu Nr lokalu

 

Hodowca

Imię
Nazwisko
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

 

Współwłaściciel

Imię
Nazwisko
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

 

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
Do zgłoszenia w klasie użytkowej prosimy dołączyć kopię certyfikatu użytkowości a w klasie championów kserokopię championatu.

Oświadczam, że: znany jest mi regulamin i zobowizuję się do niego zastosować
- Ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę
- Mam opłacone składki członkowskie za rok bieżący,
- Zgłaszany pies/suka jest zarejestrowany w oddziale ZKwP.
-Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w katalogu wystawowym i w internecie oraz przechowanie ich w bazie danych
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu z siedzibą w RACIBÓRZ przy ul. Ks. Londzina 49, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu oraz innych osób.
-Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Organizator wystawy po potwierdzeniu prawidłowości danych, prześle mailem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzenie że zgłoszenie psa zostało przyjęte. Brak potwierdzenia w terminie kilku dni od wysłania zgłoszenia oznacza, że nie dotarło ono na adres organizatora i należy je przesłać ponownie.