26 Krajowa Wystawa Psów Rasowych ZKwP o/Racibórz w Zakrzowie
Termin wystawy:16 i 17.03.2019
Miejsce wystawy:ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR
Dane psa
Klasa
Kopię dyplomu championa lub certyfikatu użytkowości proszę załączyć w formie pliku do wniosku. Maksymalny rozmiar pliku to 2MB. W przeciwnym wypadku pies zostanie zakwalifikowany do klasy otwartej.
Nr rodowodu (PKR)
Nr rodowodu (PKR) wymagany jest dla wszystkich psów/suk, z wyjątkiem klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, gdzie dopuszczalna jest adnotacja „w przygotowaniu”. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię rodowodu.
Nazwa psa
nazwa
przydomek hodowlany
umiejscowienie przydomka
Płeć
Pies
Suka
Rasa
Ogon
cięty
niecięty
Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
Uszy
cięte
niecięte
Tytuł, użytkowość
W katalogu zostaną podane tylko te tytuły, dla których dołączono kopię dyplomu championa lub certyfikatu użytkowości
Nr rodowodu oryginalnego
W przypadku rodowodów zagranicznych, nostryfikowanych przez ZG ZKwP, należy obowiązkowo podać także pełny oryginalny numer rodowodu np. VDH/DWZB IW 1234
Maść
Wielkość, rodzaj włosa
Data urodzenia
(rrrr/mm/dd)
Nr rejestracyjny
Nr rejestracyjny w oddziale Związku wymagany jest dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP. Zgłoszenia bez numeru rejestracyjnego NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
Nr tatuażu / chip
Ojciec
Proszę podać tylko nazwę i przydomek hodowlany, bez podawania tytułów
Matka
Proszę podać tylko nazwę i przydomek hodowlany, bez podawania tytułów
Hodowca
Dane personalne
Właściciel
Współpwłaściciel
Adres właściciela psa
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres właściciela psa
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane kontaktowe
Telefon
Fax
Adres Email
na podany adres zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia
Pliki do załączenia
Osoba składająca wniosek
Podpis właściciela
Data
Regulamin

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Zobowiązuję się przestrzegać Regulamin Wystaw Psów Rasowych.
2. Zobowiązuję się ponieść odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa.
3. Mam uiszczoną składkę członkowską za rok bieżący.
4. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych jest : Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Raciborzu, z siedzibą: ul Londzina 49, 47-400 Racibórz ZKwP o/Racibórz gromadzi następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, podane dobrowolnie i za zgodą w formularzu podczas rejestracji, niezbędne do obsługi zgłoszeń na wystawy psów rasowych, przygotowania i publikacji katalogów wystawowych oraz dokumentacji wystawowej, wysyłania drogą elektroniczną korespondencji dotyczącej wystaw oraz weryfikacji płatności internetowych. Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZKwP o/Racibórz moich danych osobowych gromadzonych w ramach korzystania przeze mnie z formularza, w zakresie opisanym w „Polityce prywatności”, zgodnie z ustawą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być ona w dowolnym momencie wycofana, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest niezbędne do korzystania z formularza, jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, prosimy o opuszczenie tej strony. .

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy zostanie on doprowadzony do oceny.

Organizatorzy nie mają obowiązku kontaktu zwrotnego w przypadku braku dokumentów wymaganych do umieszczenia psa/suki w klasie championów lub użytkowej - ich brak spowoduje automatyczne przeniesienie do klasy otwartej.

Strony internetowe - Sakowww