25 Jubileuszowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych ZKwP o/Racibórz w Zakrzowie
Termin wystawy:22.04.2018
Miejsce wystawy:ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie) GOSiR
Dane psa
Klasa
Kopię dyplomu championa lub certyfikatu użytkowości proszę załączyć w formie pliku do wniosku. Maksymalny rozmiar pliku to 2MB. W przeciwnym wypadku pies zostanie zakwalifikowany do klasy otwartej.
Nr rodowodu (PKR)
Nr rodowodu (PKR) wymagany jest dla wszystkich psów/suk, z wyjątkiem klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzieży, gdzie dopuszczalna jest adnotacja „w przygotowaniu”. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię rodowodu.
Nazwa psa
nazwa
przydomek hodowlany
umiejscowienie przydomka
Płeć
Pies
Suka
Rasa
Ogon
cięty
niecięty
Od 01.01.2012r. zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012.
Uszy
cięte
niecięte
Tytuł, użytkowość
W katalogu zostaną podane tylko te tytuły, dla których dołączono kopię dyplomu championa lub certyfikatu użytkowości
Nr rodowodu oryginalnego
W przypadku rodowodów zagranicznych, nostryfikowanych przez ZG ZKwP, należy obowiązkowo podać także pełny oryginalny numer rodowodu np. VDH/DWZB IW 1234
Maść
Wielkość, rodzaj włosa
Data urodzenia
(rrrr/mm/dd)
Nr rejestracyjny
Nr rejestracyjny w oddziale Związku wymagany jest dla wszystkich psów/suk zarejestrowanych w ZKwP. Zgłoszenia bez numeru rejestracyjnego NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
Nr tatuażu / chip
Ojciec
Proszę podać tylko nazwę i przydomek hodowlany, bez podawania tytułów
Matka
Proszę podać tylko nazwę i przydomek hodowlany, bez podawania tytułów
Hodowca
Dane personalne
Właściciel
Współpwłaściciel
Adres właściciela psa
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres właściciela psa
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane kontaktowe
Telefon
Fax
Adres Email
na podany adres zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia
Pliki do załączenia
Osoba składająca wniosek
Podpis właściciela
Data
Regulamin

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Zobowiązuję się przestrzegać Regulamin Wystaw Psów Rasowych.
2. Zobowiązuję się ponieść odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa.
3. Mam uiszczoną składkę członkowską za rok bieżący.
4. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych w katalogu wystawowym i na stronie internetowej oddziału organizującego wystawę.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje zgłaszającego do uiszczenia opłaty za psa bez względu na to czy zostanie on doprowadzony do oceny.

Organizatorzy nie mają obowiązku kontaktu zwrotnego w przypadku braku dokumentów wymaganych do umieszczenia psa/suki w klasie championów lub użytkowej - ich brak spowoduje automatyczne przeniesienie do klasy otwartej.

Wykonanie:
Strony internetowe - Sakowww