image1 id70946848
 
id22561305_1735567099818834_145303709_o

RANKING 2018
UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD W DNIU 05 MAJ 2019 PODCZAS ODDZIAŁOWEGO GRILLA W CAMPINGU OBORA W RACIBORZU OD GODZINY 16.00. ZAPRASZAMY.

Składka członkowska za rok 2019 wynosi 70,00 zł.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w biurze Oddziału lub na konto Oddziału:
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

WYNIKI RANKINGU 2017

Krajowa Wystawa Psów Rasowych  miejsce: ZAKRZÓW
FOTORELACJA

                                                                                                 
ZAWIADOMIENIE

        Działając zgodnie z § 42 pkt 1 STATUTU Związku Kynologicznego w Polsce ,
Zarząd Oddziału ZKwP w Raciborzu zawiadamia , że zwołuje sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału   w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek)
o godzinie 17.00  w siedzibie Oddziału w Raciborzu ul. Londzina 49.
        W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem decydującym pełnoletni członkowie zwyczajni posiadający co najmniej roczny staż w ZKwP .
        W obradach uczestniczyć mogą członkowie ZKwP po opłaceniu podstawowej składki członkowskiej 70 złotych za rok bieżący .
        Z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału można zapoznać się w biurze Oddziału w godzinach pracy biura.

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

                                                 Przewodnicząca Zarządu Oddziału ZKwP w Raciborzu
                                                                    Beata Badura

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących
ochrony danych osobowych (RODO) uprzejmie proszę o podpisanie  Klauzli Informacyjnej.
Jednocześnie wyjaśniam, że nie podpisanie ww. Klauzuli Informacyjnej
powoduje, że Związek Kynologiczny w Polsce nie może przetwarzać
danych osobowych, to jest, np. nie będzie możliwości umieszczenia danych
osobowych właściciela na certyfikatach, championatach, licencjach czy innych
niezbędnych zaświadczeniach.
W powyższym przypadku nie będzie również możliwości zgłaszania psów na
wystawy organizowane bezpośrednio przez ZKwP, w tym Oddziały Związku.
Wobec tego, proszę o czytelne podpisanie załączonej Klauzuli Informacyjnej
oraz niezwłoczne odesłanie/przekazanie jej oryginału  do siedziby Oddziału ZKwP w
Raciborzu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

26 Krajowa Wystawa Psów Rasowych  miejsce: ZAKRZÓW
FOTORELACJA

W dniu 28.03.2019 biuro oddziału nieczynne

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44