image1
 

UWAGA!!!
Termin przyjmowania zgłoszeń  i opłata - Deadline of entries: 09.11.2018
Numery do odbioru w Sekretariacie Wystawy
miejsce: GOSiR ul.Parkowa 20, ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie)

N 50.26118
E 18.154604

OBSADA SĘDZIOWSKA


Grupa I FCI
Gabriela Łakomik - Kaszuba – Owczarek niemiecki krótkowłosy , Owczarek niemiecki długowłosy
Piotr Król - Polski owczarek podhalański
Beata Klawińska– pozostałe rasy

Grupa II FCI
Petr Rehanek(CZ)
- Pinczery, Sznaucery, Czarny terrier rosyjski, rottweiler
Piotr Król – Molosy typu dogowatego ( bez rottweiler )
Krzysztof Kradziecki -  Psy typu górskiego, Appenzeller, Berneński pies pasterski, Entlebucher, Duży szwajcarski pies pasterski

Grupa III FCI
Zdzisław
Kitliński  – teriery typu bull
Petr Rehanek (CZ)-  Australian Silky Terrier , Bedlington Terrier , English Toy Terrier, Foksterier krótkowłosy , Foksterier szorstkowłosy, Lakeland Terrier, Manchester Terrier , Niemiecki terier myśliwski , Norfolk Terrier , Norwich Terrier , Parson Russell Terrier , Sealyham Terrier , Skye Terrier , Terier australijski
Dorota Kuczyńska - Standełło – pozostałe rasy

Grupa V FCI
Blanka
Borowiec - Szczepańska - Akita, Akita amerykańska, Alaskan Malamute, Basenji, Canaan Dog, Chow Chow, Cirneco dell'Etna, Elkhund czarny, Elkhund szary, Eurasier, Hokkaido, Islandzki szpic pasterski, Jämthund, Jindo, Kai, Karelski pies na niedźwiedzie, Kishu, Lapinporokoira, Łajka rosyjsko-europejska, Łajka wschodniosyberyjska, Łajka zachodniosyberyjska, Nagi pies meksykański , Nagi pies peruwiański , Norrbottenspets, Norsk Buhund, Norsk Lundehund , Pies Faraona , Pies grenlandzki
Gizela Makarewicz - pozostałe rasy

Grupa IX FCI
Agnieszka Kacprzyk Straszak - Boston Terrier, Buldog francuski, Chiński grzywacz, Chin japoński, Lhasa Apso, Mops, Pekińczyk, Shih Tzu, Spaniel tybetański, Terier tybetański.
Piotr Król - Pudle
Mariola Żuchlińska – pozostałe rasy

Konkurs Młody Prezenter
Badura Beata

Konkurencje finałowe:

Finał Konkursu Młody Prezenter – Badura Beata
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Krzysztof Kradziecki
Najpiękniejsze Szczenię – Mariola Żuchlińska
Najpiękniejszy Junior – Pert Rehanek
Najpiękniejszy Weteran – Beata Klawińska
Najpiękniejszy Pies Oddziału w Raciborzu – Piotr Król

Wybór Zwycięzcy Grup FCI:

Grupa I – Beata Klawińska
Grupa II – Petr Rehanek
Grupa III – Zdzisław Kitliński
Grupa V – Blanka Borowiec – Szczepańska
Grupa IX – Mariola Żuchlińska


Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best in Show  - Piotr Król

Uwaga! Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (proszę kliknąć flagę)

Image82 Image83

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
 Potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę zostaną wysłane po zakończeniu przyjmowania, wprowadzania do systemu i weryfikacji zgłoszeń oraz po nadaniu numerów katalogowych.

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Przypominamy, że  każdy Wystawca ma obowiązek  opłacić składkę za 2018 rok.
"Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny "

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

100zł  /   30 euro
90 zł / 25 euro
40 zł  / 10 euro
40 zł / 10 euro
40 zł / 10 euro
w zależności od klasy: 50% opłaty
20 zł / 5 euro

Cennik:
pierwszy pies (z katalogiem) / first dog (catalogue)
drugi i kolejny  pies tego samego właściciela (bez katalogu) /next dog ( same owner)
klasa młodszych szczeniąt lub szczeniąt /minor puppy, puppy
psy z tytułem Interchampiona /dogs with the Interchampion title
klasa weteranów / veteran
rasy polskie / polish breeds
Konkurs Młodego Prezentera/ Junior handling

Opłaty w terminie do dnia 09.11.2018. Opłata po terminie  150zł
W dniu wystawy tylko dla wystawców zagranicznych  50 euro (Poplatky ve vystavni den)
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU RACIBÓRZ OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 10 pln ZA KAŻDEGO PSA.

W tytule wpłaty proszę podać: nazwę i przydomek psa, imię i nazwisko właściciela.

Foreign exhibitors:
Payment until 09.11.2018.

First dog  ( with catalogue ) - 30 euro
Next dog same owner (  without catalogue ) -  25 euro
Minor Puppy Class, Puppy Class - 10 euro
Dogs with the Interchampion title  -  10 euro
Veteran Class - 10 euro
Polish breeds - 50% payment
Junior Handling - 5 euro

SPIS WYSTAWCÓW PLAN SĘDZIOWANIA PLAN RINGÓW

Na Wystawę proszę wszystkich wystawców o  zabranie potwierdzenia opłaty za wystawę

Zgłoszenie "Konkurs Młody Prezenter" - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko prezentera, adres , oddział, data urodzenia, dane psa (rasa, nazwa, przydomek, PKR. )

Asystenci kynologiczni - biuro@zkwp-raciborz.pl

Stoiska handlowe - biuro@zkwp-raciborz.pl

INFORMUJEMY:
Ringi na zewnątrz pod namiotem (podłoże kostka brukowa) -   rasy oceniane przez sędziów: Krzysztof Kradziecki,  Zdzisław Kitliński, Beata Klawińska,  Blanka Borowiec-Szczepańska.
Ring Owczarków niemieckich -  na zewnątrz.
Pozostałe ringi - ocena odbędzie się w hali.
Konkurencje Młody Prezenter i Best in Show w hali

image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44