image1
 

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w Konkursie "Dziecko i pies" ocenia Ewa Sitkiewicz, który odbędzie się na naszej  Wystawie podczas Konkurencji Finałowych na hali.
Zachęcamy dzieci do zaprezentowania się w kolorowych i wesołych strojach.
Zgłoszenia na email biuro@zkwp-raciborz.pl imię i nazwisko dziecka.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (proszę kliknąć flagę)

100zł  /   30 euro
90 zł / 25 euro
40 zł  / 10 euro
40 zł / 10 euro
40 zł / 10 euro
w zależności od klasy: 50% opłaty
20 zł / 5 euro
20 zł / 5 euro

Na Wystawę proszę wszystkich wystawców o  zabranie potwierdzenia opłaty za wystawę

Zgłoszenie "Para hodowla"  - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: dane psów  (rasa, nazwa, przydomek) imię i nazwisko właściciela psa

Zgłoszenie "Konkurs Młody Prezenter" - biuro@zkwp-raciborz.pl
podać: imię i nazwisko prezentera, adres , oddział, data urodzenia, dane psa (rasa, nazwa, przydomek, PKR. )

Asystenci kynologiczni - biuro@zkwp-raciborz.pl

Stoiska handlowe - biuro@zkwp-raciborz.pl

Proponowana obsada sędziowska


Grupa I FCI
Magdziarska Iwona –  Owczarki niemieckie
Horak Karel (Czechy) – Polski Owczarek Podhalański, Polski Owczarek nizinny
Zamoyski Andrzej – pozostałe rasy

Grupa II FCI
Rogowska Anna-  Bokser, Buldog angielski ,Cane Corso Italiano  ,Dog argentyński  ,Dog niemiecki ,Shar Pei, Mastif neapolitański , Appenzeller, Berneński pies pasterski, Entlebucher,
Duży szwajcarski pies pasterski
Badura Beata-  Broholmer , Bullmastiff , Căo Fila de Săo Miguel , Cimarron Uruguayo , Dog z Majorki , Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro , Mastif angielski , Dog Kanaryjski, Tosa,  Rottweiler
Redlicki Mirosław- Psy typu górskiego
Sitkiewicz Tomasz – Pinczery ,Sznaucer olbrzym ,Czarny terier rosyjski,
Sitkiewicz Ewa – Sznaucery  miniaturowe i średnie

Grupa III FCI
Nowak – Patyniak Agnieszka – teriery typu bull
Salamon Leszek - Jack Russell Terrier ,Kerry Blue Terrier ,Lakeland Terrier ,Manchester Terrier , Niemiecki terier myśliwski ,Norfolk Terrier ,Norwich Terrier ,Parson Russell Terrier ,Sealyham Terrier ,Skye Terrier ,Terier australijski ,Terier brazylijski ,Terier czeski ,Terier irlandzki ,Terier japoński ,Terier szkocki ,Terier walijski,West Highland White Terrier
Wieremiejczyk – Wierzchowska Małgorzata –Yorkshire Terrier,  Airedale Terrier ,Australian Silky Terrier ,Bedlington Terrier ,Border Terrier ,Cairn Terrier ,Dandie Dinmont Terrier ,English Toy Terrier,Foksterier krótkowłosy ,Foksterier szorstkowłosy,  Irish Glen of Imaal Terrier ,Irish Soft Coated Wheaten Terrier

Grupa IV FCI
Olejnik Mirosław

Grupa V FCI
Horak Karel (Czechy)-  Akita amerykańska , Akita japońska
Mrowiec Waldemar – pozostałe rasy


Grupa VI FCI
Lipiec Maciej

Grupa VII FCI
Krasowska – Salamon Izabella

Grupa VIII FCI
Osak Paweł

Grupa IX FCI
First Rafał-   Bichon Frise ,Bolończyk,  Brabantczyk, Cavalier King Charles Spaniel,Chihuahua ,Coton de Tuléar ,Gryfonik belgijski ,Gryfonik brukselski ,Hawańczyk ,King Charles Spaniel ,Kromfohrländer ,Lhasa Apso ,Lwi piesek ,Maltańczyk , Rosyjski toy ,Shih Tzu ,Spaniel kontynentalny miniaturowy - Papillon, Phalene,Spaniel tybetański ,Terier tybetański
Redlicka Anna- Boston Terrier ,Buldog francuski , Mops, Pudel,
Rogowska Anna- Chiński grzywacz, Chin japoński, Pekińczyk

Grupa X FCI
Olejnik Mirosław

Rasy Nieuznane
Mrowiec Waldemar

Konkurs Młody Prezenter
First Rafał

Konkurs "Dziecko i pies"- Ewa Sitkiewicz

Konkurencje finałowe:

Finał Konkursu Młody Prezenter – First Rafał
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię – Lipiec Maciej
Najpiękniejsze Szczenię – Krasowska – Salamon Izabella
Najpiękniejszy Junior - Wieremiejczyk – Wierzchowska Małgorzata
Najpiękniejszy Weteran – Zamoyski Andrzej
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich – Krasowska – Salamon Izabella
Najpiękniejszy Pies Oddziału w Raciborzu – Horak Karel
Najpiękniejsza Para hodowlana – Rogowska Anna
                                                             

Wybór Zwycięzcy Grup FCI:

Grupa I – Zamoyski Andrzej
Grupa II –Mrowiec Waldemar
Grupa III – Horak Karel
Grupa IV – Olejnik Mirosław
Grupa V – Horak Karel
Grupa VI – Wieremiejczyk – Wierzchowska Małgorzata
Grupa VII – Krasowska – Salamon Izabella
Grupa VIII – Osak Paweł
Grupa IX – Rogowska Anna
Grupa X – Lipiec Maciej

Najpiękniejszy Pies Wystawy – Best in Show

Salamon Leszek


PROGRAM WYSTAWY

Uwaga! Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

Cennik:
pierwszy pies (z katalogiem) / first dog (catalogue)
drugi i kolejny  pies tego samego właściciela (bez katalogu) /next dog ( same owner)
klasa młodszych szczeniąt lub szczeniąt /minor puppy, puppy
psy z tytułem Interchampiona /dogs with the Interchampion title
klasa weteranów / veteran
rasy polskie / polish breeds
para hodowlana
Konkurs Młodego Prezentera/ Junior handling

Opłaty w terminie do dnia 09.04.2018. Opłata po terminie  150zł
W dniu wystawy tylko dla wystawców zagranicznych  50 euro (Poplatky ve vystavni den)
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych ZKwP  Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).
DLA CZŁONKÓW ODDZIAŁU RACIBÓRZ OPŁATA ZA WYSTAWĘ OBNIŻONA O 10 pln ZA KAŻDEGO PSA.

W tytule wpłaty proszę podać: nazwę i przydomek psa, imię i nazwisko właściciela.

Foreign exhibitors:
Payment until 09.04.2018.

First dog  ( with catalogue ) - 30 euro
Next dog same owner (  without catalogue ) -  25 euro
Minor Puppy Class, Puppy Class - 10 euro
Dogs with the Interchampion title  -  10 euro
Veteran Class - 10 euro
Polish breeds - 50% payment
Junior Handling - 5 euro

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410

1) Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies. Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – baby, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona.
2) Psy nie posiadające nostryfikowanego rodowodu (rejestracji oddziałowej w ZKwP) nawet pozostając w rękach wystawcy polskiego podlegają opłatom jak za psy wystawców zagranicznych.

Psy zgłaszane do klasy użytkowej lub championów – wymagane jest przesłanie, najpóźniej do dnia zamknięcia zgłoszeń, kopii dyplomu Championa lub Certyfikatu użytkowości. Brak odpowiedniego dokumentu spowoduje ujęcie psa w klasie otwartej.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
 Potwierdzenia przyjęcia psa na wystawę zostaną wysłane po zakończeniu przyjmowania, wprowadzania do systemu i weryfikacji zgłoszeń oraz po nadaniu numerów katalogowych.

Na teren wystawy wpuszczane będą tylko psy zgłoszone na wystawę . Przy wejściu na teren wystawy należy przedstawić aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Na terenie wystawy oraz terenach przyległych obowiązuje zakaz sprzedaży szczeniąt.

Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem poboru (opłacania) składek członkowskich" i zgodnie ze statutem ZKwP - każdy Wystawca ma obowiązek przed wystawą opłacić składkę za 2017 rok.
"Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu)."

Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,
poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania
zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i
ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.
2.Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.
nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi
uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony
pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.
Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy
z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie.

WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.

W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii, informujemy, że wszystkie psy które zostały zgłoszone na wystawę muszą pochodzić z terenu wolnego od wścieklizny oraz innych chorób zakaźnych podlegających zwalczaniu i rejestracji przenoszonych przez psy. W związku z tym psy pochodzące z terenów objętych wścieklizną muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia psa wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w miejscu zamieszkania wystawcy.

UWAGA!!!
Przyjmowanie zgłoszeń zakończone.
Numery do odbioru w Sekretariacie Wystawy
PROGRAM WYSTAWY   22.04.2018
od 08.00  - przyjmowanie psów zgłoszonych i wydawanie numerów
startowych i katalogów
09.45 - uroczyste otwarcie wystawy
10.00 - rozpoczęcie oceny psów w ringach
14.30– Dziecko i Pies
14.45 – Eliminacje Konkurs Młody Prezenter
 w ringu honorowym
15.00 Konkurencje finałowe:
Finał Konkursu Młody Prezenter
Najlepsza Para Hodowlana
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię
Najpiękniejsze Szczenię
Najpiękniejszy Junior
Najpiękniejszy Weteran
Najpiękniejszy Pies Ras Polskich
Najpiękniejszy Pies Oddziału Racibórz
Wybory Zwycięzców Grup
Wybory Najpiękniejszego Psa Wystawy - Best In Show

miejsce: GOSiR ul.Parkowa 20, ZAKRZÓW 47-263 ( woj.opolskie)
N 50.26118
E 18.154604

PLAN SĘDZIOWANIA SPIS WYSTAWCÓW PLAN RINGÓW
image2

KONTO BANKOWE
Nr konta:ING BSK S.A. o/Racibórz 62 105013281000002242674410
Dla wystawców zagranicznych : NR BIC ( SWIFT) INGBPLPW
Nr. konta IBAN PL 62 1050 1328 1000 00 22 4267 4410
© Prawa autorskie.

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Raciborzu
ul. Ks. Londzina 49  skr. poczt. 87   47- 400 RACIBÓRZ
tel. 032/415 59 44